Rồi tất cả

[16.5.2016]

Nếu sau này em có chọn thương anh

Giữa biết bao chàng trai ngoài đó

Nhưng thế giới thì lớn, còn anh thì lại nhỏ

Nên chỉ hứa cùng em,

                Bình yên đi qua cả thanh xuân

[16.5.2018]

Nếu sau này mình có chia tay

Anh sẽ lại đợi em, cuối sân trường đầy nắng

Nơi ghế đá cũ, mình cạnh nhau Im lặng

Dù biết em sẽ mãi chẳng quay về!

[16.5.2020]

Nếu sau này em có người thương

Câu chuyện cũ xin người đừng nhắc lại

Kỉ niệm xưa của một thời vụng dại

Vẫn cứ là để gió cuốn trôi đi

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *